Välkommen till Svenska fiskeregler

Här kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

På jakt efter havsöring 

Nu fungerar kartsöket!! 

Det kommer dock se lite annorlunda ut jämfört med tidigare. Skillnaden är att visningen av regelytorna sker i ett separat kartfönster. För information om fiskeregler som avser ett avgränsat område gör du en sökning via karta genom att klicka nedan och följa instruktionerna. 

 Kartsök start1_webb.jpg

Information om fiskeregler av allmän karaktär som gäller stora delar av Sverige finner du under rubriken "Allmänna fiskregler" menyn till vänster. På motsvarande sätt finner du regler i vattendrag under rubriken "Fiskeregler i vattendrag som mynnar i havet".

Kontakta oss om du har några synpunkter eller hittar några felaktigheter på sidan.

Nya regler gällande Kräftfiske i Vättern 2020

Till årets kräftfiskesäsong på allmänt vatten i Vättern har nya regler införts. Reglerna innebär att tiilåten fiskeperiod gäller från fredag kl. 17.00 till söndag kl. 17.00 under tre på varandra följande helger med start den fjärde fredagen i augusti. Den som fiskar får högst använda sex burar samtidigt och får under ett dygn fånga och behålla högst 60 kräftor. Den som också fiskar på enskilt vatten får under en och samma fiskeresa inte vittja burar på både enskilt vatten och allmänt vatten. (HVMFS 2020:15).  

Nya fredningsområden införs i Blekinge skärgård

1 april träder nya regler ikraft gällande fritidsfisket utmed blekinges kust. 10 fredningsområden införs där det under perioden 1 januari t.o.m. 31 maj råder fiskeförbud. syftet med införandet av de nya fredningsområdena är att skydda abborre och gädda under och i samband med lek.

Därutöver har även 8 fredningsområden fått utökade fredningstider, från 15 september t.o.m 31 december till 15 september t.o.m. 31 maj.

Regler kommer finnas i kartsöket 1 april.                                      

Uppdatering av regler gällande fiske efter torsk i Östersjön 2020

De regler om fångstbegränsningar inom torskfisket som EU införde 2017 är för 2020 uppdaterade. Reglerna och avser liksom tidigare fritidsfiskets del Östersjön delområde 22-26. Uppdateringen innebär för fritidsfisket att:

man inte får fiska torsk i delområde 24 utanför 6 nautiska mil från baslinjen, i delområde 25 och 26.

I delområde 22 och 23 och i delområde 24 innanför 6 nautiska mil från baslinjen får man behålla högst 5 torskar per fiskare och dag. Dock får man under lekstängningsperioden 1 februari till 31 mars högst behålla två torsk per fiskare och dag. (se karta med delområden nedan).

Uppdaterade regler i kartsöket kommer finnas efter årsskiftet.

 torsk_östersjön.jpg