Välkommen till Svenska fiskeregler

Här kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

På jakt efter havsöring 

För information om fiskeregler som avser ett avgränsat område gör du en sökning via karta genom att klicka nedan och följa instruktionerna.  

Sök fiskeregler via karta 

Information om fiskeregler av allmän karaktär som gäller stora delar av Sverige finner du under rubriken "Allmänna fiskregler" menyn till vänster. På motsvarande sätt finner du regler i vattendrag under rubriken "Fiskeregler i vattendrag som mynnar i havet".

Kontakta oss om du har några synpunkter eller hittar några felaktigheter på sidan.

Nya regler gällande Kräftfiske i Vättern 2020

Till årets kräftfiskesäsong på allmänt vatten i Vättern har nya regler införts. Reglerna innebär att tiilåten fiskeperiod gäller från fredag kl. 17.00 till söndag kl. 17.00 under tre på varandra följande helger med start den fjärde fredagen i augusti. Den som fiskar får högst använda sex burar samtidigt och får under ett dygn fånga och behålla högst 60 kräftor. Den som också fiskar på enskilt vatten får under en och samma fiskeresa inte vittja burar på både enskilt vatten och allmänt vatten. (HVMFS 2020:15).  

Nya fredningsområden införs i Blekinge skärgård

1 april träder nya regler ikraft gällande fritidsfisket utmed blekinges kust. 10 fredningsområden införs där det under perioden 1 januari t.o.m. 31 maj råder fiskeförbud. syftet med införandet av de nya fredningsområdena är att skydda abborre och gädda under och i samband med lek.

Därutöver har även 8 fredningsområden fått utökade fredningstider, från 15 september t.o.m 31 december till 15 september t.o.m. 31 maj.

Regler kommer finnas i kartsöket 1 april.                                      

Uppdatering av regler gällande fiske efter torsk i Östersjön 2020

De regler om fångstbegränsningar inom torskfisket som EU införde 2017 är för 2020 uppdaterade. Reglerna och avser liksom tidigare fritidsfiskets del Östersjön delområde 22-26. Uppdateringen innebär för fritidsfisket att:

man inte får fiska torsk i delområde 24 utanför 6 nautiska mil från baslinjen, i delområde 25 och 26.

I delområde 22 och 23 och i delområde 24 innanför 6 nautiska mil från baslinjen får man behålla högst 5 torskar per fiskare och dag. Dock får man under lekstängningsperioden 1 februari till 31 mars högst behålla två torsk per fiskare och dag. (se karta med delområden nedan).

Uppdaterade regler i kartsöket kommer finnas efter årsskiftet.

 torsk_östersjön.jpg

 

Ny statistik gällande fritidsfiske i sjöar och vattendrag

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) publicerar nu rykande färsk statistik för fritidsfiske i Sverige. Statistiken bygger på en nationell enkätundersökning som genomförts av Statistiska centralbyrån, SCB, under åren 2013 – 2015 på uppdrag av HaV. Totalt beräknas fångsten gjord vid fritidsfiske uppgå till mellan 15 300 och 18 000 ton/år samtidigt som svenskarna betalade mellan 7,5 och 14,9 miljarder kronor för sitt fritidsfiske per år under perioden 2013-2015.

 

Bildtext: Fritidsfisket lockar allt fler utövare vilket visas i färsk statistik från HaV. Foto: Stefan Gustavsson.

Du hittar mer information om undersökningen på Havs- och Vattenmyndighetens webbplats här!

 

Svenska Fiskeregler – Enkätundersökning 2017, var med och påverka!

Arbetet med att förbättra och utveckla svenska fiskeregler är ett prioriterat område 2017. För att Svenska Fiskeregler ska motsvara era krav på användarvänlighet och prestanda är dina synpunkter avgörande. Svara därför gärna på nedanstående enkät. Fyller du i och skickar in dina svar deltar du i utlottningen av 30 stycken mätdekaler där du kan mäta och försäkra dig själv om att din fångst följer gällande regelverk. Vi vill ha dina svar senast 31 december 2017 för att delta i utlottningen av mätdekaler.

mätdekal 

Klicka på länken nedan så kommer du till enkätundersökningen

Svenska Fiskeregler – Enkätundersökning 2017, var med och påverka!