Välkommen till Svenska fiskeregler

Här kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

På jakt efter havsöring 

För information om fiskeregler som avser ett avgränsat område gör du en sökning via karta genom att klicka nedan och följa instruktionerna.  

Sök fiskeregler via karta 

Information om fiskeregler av allmän karaktär som gäller stora delar av Sverige finner du under rubriken "Allmänna fiskregler" menyn till vänster. På motsvarande sätt finner du regler i vattendrag under rubriken "Fiskeregler i vattendrag som mynnar i havet".

Kontakta oss om du har några synpunkter eller hittar några felaktigheter på sidan.

                                       

Uppdatering av regler gällande fiske efter torsk i Östersjön 2019

De regler om fångstbegränsningar inom torskfisket som EU införde 2017 är för 2019 uppdaterade. Reglerna och avser liksom tidigare fritidsfiskets del Östersjön delområde 22-24. Uppdateringen innebär för fritidsfisket att högst sju torskar per person och dygn får tas upp, jämfört med tidigare begränsning på fem torskar.

Regler avseende fritidsfiske efter torsk i delområdena 22–24 (se karta nedan):

Regel 1: Vid fritidsfiske får högst sju exemplar av torsk behållas per fiskare och dag i delområdena 22–24.

Regel 2: Punkten 1 påverkar inte mer strikta nationella regler.

 torsk_östersjön.jpg

 

Ny statistik gällande fritidsfiske i sjöar och vattendrag

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) publicerar nu rykande färsk statistik för fritidsfiske i Sverige. Statistiken bygger på en nationell enkätundersökning som genomförts av Statistiska centralbyrån, SCB, under åren 2013 – 2015 på uppdrag av HaV. Totalt beräknas fångsten gjord vid fritidsfiske uppgå till mellan 15 300 och 18 000 ton/år samtidigt som svenskarna betalade mellan 7,5 och 14,9 miljarder kronor för sitt fritidsfiske per år under perioden 2013-2015.

 

Bildtext: Fritidsfisket lockar allt fler utövare vilket visas i färsk statistik från HaV. Foto: Stefan Gustavsson.

Du hittar mer information om undersökningen på Havs- och Vattenmyndighetens webbplats här!

 

Svenska Fiskeregler – Enkätundersökning 2017, var med och påverka!

Arbetet med att förbättra och utveckla svenska fiskeregler är ett prioriterat område 2017. För att Svenska Fiskeregler ska motsvara era krav på användarvänlighet och prestanda är dina synpunkter avgörande. Svara därför gärna på nedanstående enkät. Fyller du i och skickar in dina svar deltar du i utlottningen av 30 stycken mätdekaler där du kan mäta och försäkra dig själv om att din fångst följer gällande regelverk. Vi vill ha dina svar senast 31 december 2017 för att delta i utlottningen av mätdekaler.

mätdekal 

Klicka på länken nedan så kommer du till enkätundersökningen

Svenska Fiskeregler – Enkätundersökning 2017, var med och påverka!