Välkommen till Svenska fiskeregler

Här kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

På jakt efter havsöring 

Klicka på bildlänken nedan för att komma till kartan där du kan söka fram vilka regler som gäller där du fiskar.

 Kartsök start1_webb.jpg

Information om fiskeregler av allmän karaktär som gäller stora delar av Sverige finner du under rubriken "Allmänna fiskregler" menyn till vänster. På motsvarande sätt finner du regler i vattendrag under rubriken "Fiskeregler i vattendrag som mynnar i havet".

Kontakta oss om du har några synpunkter eller hittar några felaktigheter på sidan.

Regler för torskfiske 2022

För 2022 har en del förändringar i reglerna för fritidsfiske efter torsk införts i Öresund och Södra Östersjön. 

Kartsöket kommer inom kort uppdateras med de förändrade reglerna, tillsvidare hittar du mer information på Havs- och Vattenmyndighetens hemsida via länken nedan.

Regler för torskfiske 2022


Nya fiskeregler från oktober 2021

Under oktober 2021 införs en rad nya fiskeregler. Reglerna berör dels fritidsfiske i marina skyddade (införande 15 oktober) områden samt ett nytt fredningsområde i Vänern utanför Gullspångsälven (införande 1 oktober). För att se reglerna och de områden de gäller kan du klicka på länkar till dokumenten här nedan. Svenskafiskereglers kartsök kommer inom kort uppdateras med de nya reglerna.

Mer information hittar du även hos Havs- och Vattenmyndigheten, marina skyddade områden.

Marina skyddade områden.pdf

Gullspångsälven fredningsområde.png

HVMFS 2021.20.pdf


Nya Fredningsområden på ostkusten!

Havs- och Vattenmyndigheten har beslutat om införande av ett hundratal nya och reviderade fredningsområden på ostkusten för att stärka skyddet av de svaga rovfiskbestånden. Samtidigt har några förändringar gjorts vad gäller fångstbegränsningar såsom minimimått och bag-limit. De nya reglerna började gälla den 1 april 2021.

För att se samtliga fredningsområden i de berörda delarna av ostkusten (Uppsala, Stockholm, Södermanland, Östergötland och Kalmar) kan du klicka på länkar till pdf:er här nedan. Reglerna och ytorna finns även i kartsöket. 

Fredningsområden Uppsala län .pdf

Fredningsområden Stockholms län.pdf

Kartor över alla vårfredningsområden Stockholms län.pdf (Denna pdf innehåller endast vårfredningsområden, dock inte bara de nya utan även de som är införda sedan tidigare).

Fredningsområden Södermanlands län .pdf

Fredningsområden Östergötlands län.pdf

Fredningsområden Kalmar län.pdf


Mer information om de nya fredningsområdena hittar du via denna länk.