Allmänna fiskeregler

Här finner du information om svenska fiskeregler av mer allmän karaktär. Till stor del finns dessa angivna i Fiskelagen och omfattar exempelvis utmärkning av fiskeredskap, definitioner av olika redskapstyper och kartor över speciella administrativa områden.

Här får du information om  allmänna regler och termer som används i regeltexten utan att behöva göra en sökning via kartan.

Dokument med samlad regelinformation anpassade för utskrift ligger under fliken "Utskriftsidor Allmänna fiskeregler".

OBSERVERA!!

-Positionsuppgifter i föreskrifter och andra regelverk avser koordinatsystemet WGS-84 om inte annat anges i regeltexten.

- Att det finns en bilaga till fiskelagen som anger på vilket sätt och i vilken omfattning varje svenska medborgare har rätt att fiska på enskilt vatten längs kusterna och Sveriges fem stora sjöar. Exempelvis framgår det att fiske med rörligt redskap på enskilt vatten i Bottenhavet är tillåtet efter alla arter utom lax. Mer information finns under fliken "Bilaga till fiskelagen".

- Ytorna för regler som omfattar kustmynnande vattendrag finns inte med i webbapplikationen vilket innebär att man inte får träff vid sökning på dessa ytor. Mer information finns under fliken om "Regler för vattendrag som mynnar i havet".

 

____________________________________________________________

Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande och har ingen rättsverkan. (Uppdaterat 2014-03-18)

 Content Editor