Fisketillsyn

En förutsättning för att fiskeregleringar ska vara effektiva är att de respekteras och uppfattas som rimliga och rättvisa av de som fiskar. Fisketillsyn spelar här en avgörande roll. Dels för att följa upp om reglerna följs, men också för att sprida information om reglerna och vilket syftet med reglerna är. På så vis är fisketillsynen en viktig del av fiskevården.

Havs-och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna, Kustbevakningen och sjöpolisen arbetar, ofta i samverkan, med fisketillsyn utefter kusten, i havet och i de stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren Hjälmaren och Storsjön). Vem som utför den operativa tillsynen ute i fält varierar. Nedan listas kontaktpersoner till samtliga Länsstyrelser som kan svara på frågor om fiskeregler eller som du kan höra av dig till för att rapportera något du sett.

Länsstyrelsen i Blekinge län, Lars Lundahl
e-post lars.lundahl@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 01 70
Per Svantesson,
e-post per.svantesson@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 02 02)

Länsstyrelsen i Dalarnas län, telefon 010-225 00 00

Länsstyrelsen i Gotlands län, telefon 010-223 90 00

Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Karl Gullberg, telefon: 010-225 14 12 e-post: karl.gullberg@lansstyrelsen.se; Nichlas Dahlén telefon. 010-225 14 51 e-post: nichlas.dahlen@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Hallands län,  Erika Axelsson, telefon: 010-224 33 87 e-post. erika.axelsson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Jämtlands län,  Joakim Svensson, e-post: joakim.svensson@lansstyrelsen.se telefon 010-225 32 21

Länsstyrelsen i Jönköpings län,
Michael Bergström (huvudansvarig för fisketillsynen på Vättern)
e-post michael.bergstrom@lansstyrelsen.se, telefon 010-223 63 52

Länsstyrelsen i Kalmar län, Anders Kjellberg,
e-post anders.kjellberg@lansstyrelsen.se, telefon 010-2238512,
Tobias Borger, e-post tobias.borger@lansstyrelsen.se,
telefon 010-2238521

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Theodor Samuelsson, e-post theodor.samuelsson@lansstyrelsen.se, telefon 010-223 74 86

Länsstyrelsen i Norrbottens län, telefon 010-225 50 00

Länsstyrelsen i Skåne län, Kerstin Söderlind, e-post kerstin.soderlind@skane.se, telefon 010-224 16 67

Länsstyrelsen i Stockholms län, telefon 08-785 40 00

Länsstyrelsen i Södermanlands län, telefon 010-223 40 00

Länsstyrelsen i Uppsala län, Daniel Brelin, e-post daniel.brelin@lansstyrelsen.se, telefon 010-223 32 29

Länsstyrelsen i Värmlands län, Jenny Monsén,
e-post jenny.monsen@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 74 44

Länsstyrelsen i Västerbottens län, Ulf Carlsson e-post. ulf.carlsson@lanssyrelsen.se telefon 010-225 44 22

Länsstyrelsen i Västernorrlands län, David Jonsson, e-post: david.jonsson@lansstyrelsen.se telefon 0611-34 90 00, 070-190 38 05

Länsstyrelsen i Västmanlands län, Ronnie Hermansson, e-post: ronnie.hermansson@lansstyrelsen.se,  telefon 010-224 92 75

Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
e-post lansstyrelsen@vastragotaland.se, telefon 010-224 50 00

Länsstyrelsen i Örebro län, Martin Engström, e-post martin.engstrom@lansstyrelsen.se telefon 010-224 84 21

Länsstyrelsen i Östergötlands län, Jörgen Dahlin,
e-post jorgen.dahlin@lansstyrelsen.se, telefon 010-223 54 07

Övriga som bedriver fisketillsyn

Sjöpolisen, http://polisen.se/Om-polisen/Organisation/Specialkompetenser/Sjopolisen/

Kustbevakningen, www.kustbevakningen.se/sv/om-oss/kontakt/

Stockholms stad, ansvarar för fisketillsyn på Mälaren och i Stockholms skärgård. Sverker Lovén, e-post sverker.loven@stockholm.se, telefon 08-508 27 680 och Gunnar Berglund, e-post gunnar.berglund@stockholm.se, telefon 08-508 27 658.