Hjälp

Information om fiskeregler av allmän karaktär som gäller stora delar av Sverige finner du under rubriken "Allmänna fiskeregler" i menyn till vänster. Information om hur du söker fiskeregler som avser ett avgränsat område finner du på kartfönstret (söksidan), läs mer nedan.

Genom att klicka på översta fliken med texten "Sök fiskeregler via karta" kommer Du till söksidan där du kan genomföra dina sökningar.

På söksidan klickar du på "Meny". Då visas olika sökvägar samt information om fiskeregler som gäller inom området som du har valt. I övrigt finner du allmän information om hur man söker genom att klicka på "Hjälp"-ikonen. Då framgår nedanstående information:

Hur man använder kartan

 

____________________________________________________________

Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande och har ingen rättsverkan. (Uppdaterat 2014-03-18)