Så laddar du ned material till din GPS

Det finns ännu ingen funktion för att ladda ner regelinformationen till GPS. Avsikten är att sådan funktionalitet ska utvecklas i nästa version av webbsidan.

 

____________________________________________________________

Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande och har ingen rättsverkan. (Uppdaterat 2014-03-18)