Vanliga frågor (FAQ)

Här nedan ges svar på vanliga frågor som lämnats in från användare av webbapplikationen Svenska Fiskeregler.

(1) Om jag gör en sökning på kartan får jag då upp alla fiskeregler som gäller där.

Svar: Nej, inte alla regler. Alla speciella regler som är kopplade till sökområdets regelytor visas vid sökning i kartan. Men det finns även vissa övergripande regler som även gäller för området. Dessa hittar du på under fliken "Allmänna fiskeregler". Vi har valt att göra så för att minska antalet sökträffar och därmed minska söktiden.

 

(2) Varför får jag inga sökträffar vid sökning på mindre insjöar då jag vet att man säljer fiskekort och att det finns regler för vattnet?

Svar: För sjöar i Sverige finns det endast allmänt vatten i våra fem största insjöar d.v.s. Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Övriga vatten sjöar i landet innehåller inga områden med allmänt fiske och fiskeregler kopplade till den fiskelagstiftning som regleras av staten. Av denna anledning får man inga sökträffar. Fisket kan dock vara upplåten till allmänheten genom fiskevårdsområdesföreningar (FVOF) som säljer fiskekort. FVOF kan införa speciella fiskeregler. För vidare information om aktuella fiskeregler kontakta aktuell FVOF eller Länsstyrelsen för mer information. Kom dock ihåg att flertal av de allmänna regler som visas på webbsidan även gäller i alla vatten. 

 

(3) Kan jag få information när det införs nya fiskeregler inom ett område där jag brukar fiska?

Svar: Du kan anmäla dig som prenumerant via länken "Prenumerera på nyhetsbrev" som finns på hemsidan. Följ sedan instruktionerna som lämnas. När det sker en förändringar av gällande fiskeregler får du sedan automatiskt information till den mailadress som angetts vid registreringen.

 

(4) Vid en sökning får jag träff på flera regler. Hur vet jag vilken yta och var den finns på kartan som omfattas av en vald regeltext?

Svar: Under varje regeltext finns en gråmarkerad text "Gäller för ytan:", till höger om denna anges vilken yta (blåmarkerad) som är kopplad till texten. Klickar du på texten så markeras aktuell yta. Se exempel via länken "Skärjeån"  vid sökning utanför Bottenhavskusten.

 

(5) Får jag som fritidsfiskare sälja fisk som jag fångar i havet vid nätfiske?

Svar: Nej det får du inte. EU-regler som infördes under år 2011 förbjuder att man säljer fisk vid fritidsfiske. Fisk fångad i sötvatten får däremot säljas. För mer information klicka på länken "Försäljning av fisk". 

 

(6) Varför fungerar inte kartsökning på min mobiltelefon?

Svar: Det bero på att man mobiltelefonen använder en gammal version av operativsystem vilket gör att mottagningen inte är möjlig. Se "Systemkrav" under fliken "Om Svenska Fiskeregler". En annan möjlig anledning är att man har för dålig mottagningsförhållanden på platsen där man befinner sig vid sökningen.

 

(7) Varför kan man inte söka efter regler efter en speciell art, exempelvis regler som koppplas till fiske efter öring?

Svar: I nuvarande version har vi inte den möjligheten då många regler är av generell karaktär och omfattar alla fiskarter. Av denna anledning är det svårt att koppla ihop regler enbart gäller för öring och sådana regler där inte bara öring omfattas.

 

(8) Varför markeras hela Mälaren när jag vill se vilka regler som kopplas till enskilt vatten?

Svar: I nuvarande version finns inte ytan för enskilt vatten digitaliserad för flera av de stora insjöarna med allmänt vatten. Detta beror bland annat på att vi inte har tillgång till djupkurvan för 3 meter som i många fall avgränsar ytan. För att man trots detta skall få information om gällande regler så har vi kopplat regeln till hela sjöns yta. Var gränsen mellan enskilt och allmänt vatten ligger framgår under fliken "Information om allmänt och enskilt vatten". 

____________________________________________________________

Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande och har ingen rättsverkan. (Uppdaterat 2014-03-18)