Sprid inte främmande arter i våra vatten

Du kan sprida smitta eller förändra artsammansättningen utan att du vet om det. Tänk därför efter före. Släpp inte ut främmande arter i våra vatten.
Informationsfilmen är framtagen av Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med Sveriges Fiskevattenägareförbund, Zoobranschens Riksförbund, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Sportfiskarna och Länsstyrelserna.