Svenska fiskeregler i drift

Annie Lööf testar Svenska Fiskereglers webbsida

Under Sportfiskemässan invigdes Svenska Fiskeregler. Intresset för webbtjänsten var stort och bland annat näringsminister Annie Lööf var i montern och testade.

Svenska Fiskeregler har nu varit offentlig och i drift sedan två veckor tillbaka. Vi har fått in många synpunkter, beröm och förslag på förbättringar. De fel och brister som upptäckts vad gäller regeldata och ytornas avgränsning har korrigerats. Vårt mål är att fortsätta att utveckla Svenska Fiskeregler i nära samverkan med er som använder sidan. Synpunkter och förslag är därför mycket välkommet – fortsätt att skicka dem till svenskafiskeregler@lansstyrelsen.se!