Fredning av gädda och abborre längs ostkusten

Snart startar fredningstiderna för gädda och abborre på olika platser i Östersjön. Syftet med bestämmelsen är att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod. Samtliga tider och områden finns beskrivna och nås via kartsökfunktionen i Svenska fiskeregler.
Flera åtgärder har vidtagits för att stärka östersjökustens rovfiskbestånd. Foto: Daniel Rydberg

Fredningarna gäller:  

Under perioden 1 april och 31 maj är det förbjudet att fiska efter gädda och abborre i Kalmarsund samt kustvattnen runt Öland och mellan 1 mars och 31 maj inom Gotlands kustvatten. Mer information finns på Länsstyrelsen i Kalmar och Länsstyrelsen på Gotlands webbplatser.

I Stockholms skärgård råder totalt fiskeförbud i 25 områden från Singö i norr till Mörkö i söder under perioden 1 april och 15 juni. Mer information hittar du på Länsstyrelsen i Stockholms läns webbplats.

Exempel på andra åtgärder som görs med syfte att stärka Östersjökustens rovfiskbestånd är anläggande av ”gäddfabriker”.