Hummerpremiären 2015

Den för många så efterlängtade hummerpremiären är snart här!
Hummerpremiär

Kl 07:00 den 21 september 2015 till och med den 30 april 2016 är det tillåtet att fiska hummer.  

Samtliga regler gällande minimimått, redskapsbegränsningar, sumpning med mera under säsongen 2015/2016 hittas på Havs- och vattenmyndighetens webbplats samt via Svenska Fiskereglers kartsök.