Nya fiskeregler i Östersjön, Haninge kommun

Den 1 juli 2015 trädde nya bestämmelser i kraft som omfattar de tre fredningsområdena Gålö samt Husbyån (Årstaån) vilka regleras i Havs och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS 2015:11 bilaga 5.

Gålö

Från den 1 juli har de tidigare tre fredningsområdena slagits ihop till ett enda område där allt fiske numera är förbjudet från och med 1 april till och med den 15 juni.  

Det nya området omfattas av vattenområdet innanför en rät linje mellan nedan angivna punkter: En punkt på en udde vid Käveråker i position 59 05,56 N 18 12,46 O, till en punkt vid Frönäsudd i position 59 05,14 N, 18 13,04 O.  

Husbyån (Årstaån)

För Husbyån (Årstaån) har gränserna för området ändrats men med bibehållna regler, det vill säga att allt fiske är förbjudet från och med 15 september till och med 31 december.   Fredningsområdet omfattar vattenområdet väster om en rät linje mellan punkterna 59 06,19 N, 18 12,32 O och 59 06,07 N, 18 12, 44 O.  

Så fort de nya bestämmelserna är uppdaterade i Svenska fiskregler kommer detta att aviseras på webbplatsen.