Nya regler för torskfisket i Östersjön

EU:s jordbruks- och fiskeministrar beslutat att kraftigt minska uttaget av torsk i Östersjön.

EU:s jordbruks- och fiskeministrar beslutat att kraftigt minska uttaget av torsk i Östersjön. Såväl östra som västra Östersjön berörs av beslutet som börjar gälla vid årsskiftet. Begränsningarna omfattar såväl yrkes- som fritidsfisket. Nya regler för fritidsfiske innebär att fem torskar per person och dygn får tas upp. Under lekperioden begränsas antalet torskar ytterligare till maximalt 3 stycken. Syftet med begränsningarna är att skydda de svaga torskbestånden.

Enligt RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/1903 av den 28 oktober 2016 om fastställande för 2017 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2016/72.

Åtgärder avseende fritidsfiske efter torsk i delområdena 22–24:

Regel 1: Vid fritidsfiske får högst fem exemplar av torsk behållas per fiskare och dag i delområdena 22–24.

Regel 2: Genom undantag från punkt 1 får högst tre exemplar av torsk behållas per fiskare och dag i delområdena 22–24 under perioden från och med den 1 februari 2017 till och med den 31 mars 2017.

Regel 3: Punkterna 1 och 2 påverkar inte mer strikta nationella åtgärder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nya reglerna kommer finnas i Svenska Fiskereglers kartapplikation vecka 3, 2017.

Läs mer på Regeringskansliet och Havs- och Vattenmyndighetens hemsidor via nedanstående länkar.

Regeringskansliet

Havs- o vattenmyndigheten