Nu är havsöringssäsongen på västkusten äntligen igång igen!

1 april blev havsöringsfisket i Skageraks- och Kattegatts kustvattenområden (se bild) åter tillåtet och pågår fram till 30 september då fredningen på nytt träder i kraft.

 

Minimimåttet för havsöring på västkusten är 45 cm.  

Observera att det endast är tillåtet att behålla sammanlagt två fiskar av arterna havsöring och lax per fiskande och dygn.