Nytt utbildningsmaterial för fisketillsynsmän

Sveriges Fiskevattenägareförbund har producerat ett nytt och modernt utbildningsmaterial för fisketillsynsmän, Fisketillsyn – Utbildning av fisketillsynsmän,  vilket biläggs. 
Här kan du läsa det nya utbildningsmaterialet

Utbildningsmaterialet utgörs av en digital studiebok vilken kan användas för både grundutbildning och fortbildning av fisketillsynsmän. Materialet innehåller även reportage med goda exempel på hur en väl fungerande fisketillsyn präglad av ett grundläggande gott värdskap kan struktureras upp inom ett fiskevårdsområde. Dessutom beskrivande reportage om hur länsstyrelsen prövar förordnande av fisketillsynsmän samt hur anmälan om fiskebrott hanteras av polis och åklagare. Produktionen har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:12 – Åtgärder för havs- och vattenmiljö.  

Läs mer på www.vattenagarna.se.