Svenska Fiskeregler finns på Sportfiskemässan

Spotfiskemässan
Svenska fiskeregler finns på sportfiskemässan i Stockholm mellan den 18 och 20 mars. Kom till monter A05:42 så visar vi hur Svenska fiskeregler fungerar.