Fortsatt minskat uttag av torsk i Östersjön under 2018

​De regler om fångstbegränsningar inom torskfisket som EU införde 2017 kommer fortsätta gälla även under 2018 och avser för fritidsfiskets del Östersjön delområde 22-24. Reglerna för fritidsfiske innebär att fem torskar per person och dygn får tas upp. Under lekperioden begränsas antalet torskar ytterligare till maximalt 3 stycken. Syftet med begränsningarna är att skydda de svaga torskbestånden.

Regler avseende fritidsfiske efter torsk i delområdena 22–24:

Regel 1: Vid fritidsfiske får högst fem exemplar av torsk behållas per fiskare och dag i delområdena 22–24.

Regel 2: Genom undantag från punkt 1 får högst tre exemplar av torsk behållas per fiskare och dag i delområdena 22–24 under perioden från och med den 1 februari 2018 till och med den 31 mars 2018.

Regel 3: Punkterna 1 och 2 påverkar inte mer strikta nationella åtgärder.

torsk_östersjön1.jpg