Nya regler inför årets hummerpremiär

Den för många efterlängtade hummerpremiären närmar sig med stormsteg och inträffar i år den 25 september kl 07.00. Inför årets hummersäsong har nya regler införts av Havs- och Vattenmyndigheten. Regeländringarna syftar till att minska fiskeridödligheten och på så sätt stärka det svaga hummerbeståndet.

Regeländringarna innebär att:

  • Fiskesäsongens längd förkortas. Tidigare har alla kunnat fiska från premiären och fram till sista april. Från och med i år kommer en fritidsfiskare kunna fiska fram till sista november och en yrkesfiskare ytterligare en månad, fram till sista december.
  • Minimimåttet har tidigare varit 80 millimeter, mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, så kallad carapaxlängd. Nytt carapaxmått blir 90 millimeter. Dessutom kommer det redskapsförbud innan hummerpremiären som finns idag ändras till att vara en fast vecka innan hummerfisket blir tillåtet.
  • En fritidsfiskare som tidigare har kunnat använda upp till 14 hummertinor kan fiska med upp till 6 hummertinor i höst. En yrkesfiskare kommer att kunna fiska med upp till 40 hummertinor, istället för som tidigare 50 tinor.

Från den 1 januari 2018 gäller dessutom att:

  • En hummertina ska ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 60 millimeter placerade i den nedre kanten av varje rums ytterväg, jämfört med dagens diameter på minst 54 mm.

För mer information om de nya hummerreglerna, dess syfte och framtagande kan du besöka Havs- och Vattenmyndighetens hemsida via länkarna nedan.

Läs pressmeddelandet från Havs- och vattenmyndigheten

Läs vilka regler som gäller för hummerfisket 2017

Innan årets premiär den 25 september kl 07.00 kommer Svenska fiskereglers kartsök vara uppdaterat med de nya reglerna.