Svensk fiskelagstiftning

Det är fiskelagstiftning som styr vilka regler som gäller för fritidsfisket. Där står det var, när och hur det är tillåtet att fiska.

Fritidsfisket regleras i fiskelagen (1993:787)förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskenäringen (fiskeförordningen) samt i föreskrifter i Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (HVMFS). De senare omfattar i huvudsak havet och de fem stora sjöarna samt i dessa vattenområden mynnande vattendrag upp till första vandringshindret. Vissa bestämmelser om artskydd och förbjudna fiskemetoder gäller dock i hela landet. Dessutom tillkommer speciell reglering av fisket ovanför odlingsgränsen (renbeteslandet).

En mer omfattande beskrivning av svensk fiskelagstiftning finns på Havs och Vattenmyndighetens webbsida. Här är länkar till viktiga avsnitt:

Övergripande fiskerilagstiftning

Lagstiftning som rör fritidsfisket 

 

____________________________________________________________

Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande och har ingen rättsverkan. (Uppdaterat 2014-03-18)