Regler för vattendrag som mynnar i havet

I Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fisket i sötvattensområdena finns bl.a. fiskeregler för vattendrag som mynnar i havet. Syftet är främst att reglera fisket efter vandrande arter som lax och öring.

Reglerna gäller om inget annat anges från sötvattensområdets gräns mot kustvattenområdet i havet upp till det första definitiva vandringshindret. Information om sötvattensområdets gräns mot kustvattenområdet för vattendrag angivna i föreskrifen finns  under fliken "Gräns sötvatten - kustområde". Gränser för övriga ej angivna vattendrag följer av en rät linje mellan de två yttersta mynningsuddarna eller särskilt uppsatta tavlor.

OBSERVERA! Reglerna i vattendragen som omfattas finns för närvarande inte med i Svenska Fiskerreglers kartapplikation vilket innebär att man inte får träff vid sökning. 

Av denna anledning finns en sammanfattning för de regler som gäller i dessa områden för de större vattendragen i flikarna för respektive område. OBSERVERA! Reglerna som myndigheterna fastställt kan dessutom skärpas av fiskerättsägarna (Fiskevårdsområden) i områden där man upplåter fiske.

____________________________________________________________

Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande och har ingen rättsverkan. (Uppdaterat 2014-03-18)