Vattendrag i Bottenhavet

Regler som presenteras på denna sida avser vattendragen som mynnar i "Bottenhavet" dvs i Östersjön mellan latituden 60 00 n och 63 30 N. I stora drag omfattar det vattendrag från Dalälven i söder, som mynnar nära gränsen mellan Uppsala och Stockholms län, till Gideälven i norr inom som mynnar i södra Västerbotten.

(Omskrivna regler från FIFS 2004:37 (pdf))

A. Fredningstider

Vid fiske med andra redskap än handredskap är fiske efter lax och öring förbjudet fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december. Vid fiske med handredskap gäller förbudet endast fr.o.m. den 15 september t.o.m. den 14 oktober.

Ovan nämnda bestämmelser gäller inte för huvudvattendragen i Dalälven, Ljusnan, Indalsälven, Ångermanälven och Gideälven.

I Ljungan med bivattendrag är

(1) fiske efter lax förbjudet under hela året, dock får fiske ske med handredskap efter lax fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 14 oktober samt med not efter lax som är märkt genom att fettfenan är bortklippt fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 30 september.

(2) förbjudet att fiska öring med handredskap fr.o.m. den 15 oktober t.o.m. den 15 november.

 

B. Fiskemetoder

Med undantag av huvudvattendragen i Dalälven, Ljusnan, Ljungan, Indalsälven, Ångermanälven och Gideälven, får endast bedrivas fiske med:

(1) Handredskap, (2) Håv, (3) Ryssja som inte är högre än 1,5 meter och (4) Tinor efter nejonöga (nätting). Fiske efter kräftor är också tillåtet.

För undantagna vattendrag gäller att:

Fiske med fast redskap som i någon del är högre än 1,5 meter är förbjudet i Ljungan, Indalsälven, Ångermanälven och Gideälven.

Fiske med nät och not är förbjudet:

1. Ljungan från torsdag kl. 18.00 till söndag kl.18.00.

2. Indalsälven, Ångermanälven och Gideälven

- dels från lördag kl. 12.00 till söndag kl.18.00 fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 augusti.

- dels från torsdag kl. 18.00 till söndag kl. 18.00 fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december.

På sträckan Nyland-Hornö/Veda i Ångermanälven är, utan hinder av bestämmelserna i första stycket, fiske tillåtet med nät med mindre maskor än 43 millimeter.

 

____________________________________________________________

Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande och har ingen rättsverkan. (Uppdaterat 2014-03-18)