Vattendrag i Bottenhavet

Regler som presenteras på denna sida avser vattendragen som mynnar i "Bottenhavet" dvs i Östersjön mellan latituden 60 00 n och 63 30 N. I stora drag omfattar det vattendrag från Dalälven i söder, som mynnar nära gränsen mellan Uppsala och Stockholms län, till Gideälven i norr inom som mynnar i södra Västerbotten.

(Omskrivna regler från FIFS 2004:37 (pdf))

A. Fredningstider

Vid fiske med andra redskap än handredskap är fiske efter lax och öring förbjudet fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december. Vid fiske med handredskap gäller förbudet endast fr.o.m. den 15 september t.o.m. den 14 oktober.

Ovan nämnda bestämmelser gäller inte för huvudvattendragen i Dalälven, Ljusnan, Indalsälven, Ångermanälven och Gideälven.

I Ljungan med bivattendrag är

(1) Allt fiske fiske av lax förbjudet under hela året.

(2) förbjudet att fiska öring med handredskap fr.o.m. den 15 oktober t.o.m. den 15 november.

B. Fiskemetoder

Med undantag av huvudvattendragen i Dalälven, Ljusnan, Ljungan, Indalsälven, Ångermanälven och Gideälven, får endast bedrivas fiske med:

(1) Handredskap, (2) Håv, (3) Ryssja som inte är högre än 1,5 meter och (4) Tinor efter nejonöga (nätting). Fiske efter kräftor är också tillåtet.

För undantagna vattendrag gäller att:

Fiske med fast redskap som i någon del är högre än 1,5 meter är förbjudet i Ljungan, Indalsälven, Ångermanälven och Gideälven.

Fiske med nät och not är förbjudet i:

1. Ljungan under hela året.

2. Indalsälven, Ångermanälven och Gideälven

- dels från lördag kl. 12.00 till söndag kl.18.00 fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 augusti.

- dels från torsdag kl. 18.00 till söndag kl. 18.00 fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december.

På sträckan Nyland-Hornö/Veda i Ångermanälven är, utan hinder av bestämmelserna i första stycket, fiske tillåtet med nät med mindre maskor än 43 millimeter.

 

____________________________________________________________

Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande och har ingen rättsverkan. (Uppdaterat 2019-11-08)