Vattendrag i Östersjön (söder om lat 60 00 N)

Regler som presenteras på denna sida avser vattendragen som mynnar i Östersjön söder om latituden 60 00 N. I grova drag omfattar det vattendrag söder om Dalälven, nära gränsen mellan Uppsala och Stockholms län, till Kullens fyr i nordvästra Skåne.

(Omskrivna regler från FIFS 2004:37 (pdf))

A. Fredningstider

1. Fiske efter lax och öring är förbjudet i vattendrag som mynnar i Östersjön söder om latituden 58 00 N fr.o.m den 1 oktober t.o.m. den 31 december.

2. Fiske efter lax och öring är förbjudet i vattendrag som mynnar i Östersjön mellan latitud 60 00 N och latitud 58 00 N förbjudet fr.o.m den 15 september t.o.m. den 31 december.

I Mörrumsån och Emån med bivattendrag är fiske efter lax och öring förbjudet under hela året. Dock får fiske efter lax och öring ske med handredskap fr.o.m. den 1 mars t.o.m. den 30 september.  

 

B. Fiskemetoder

Ålkistor och ållanor i rinnande vatten, i vattendrag som mynnar i Östersjön söder om latituden 58 00 N, där lax och öring förekommer skall fr.o.m den 1 januari t.o.m den 15 juni hållas så öppna att fiskens fria gång inte hindras.

I Mörrumsån söder om bron vid Elleholm är allt fiske förbjudet. Uppströms bron vid Elleholm får fiske med kastspö endast bedrivas av den som har rätt till fiske i skattlagt eller hävdvunnet laxfiske och som inte längre utövar detta fiske. I övrigt får fiske bedrivas endast med följande redskap: (1) Metspö, dock ej agnat med mask, (2) Håv och mjärde för fångst av agn och kräfta, (3) Åltina och (4) Långrev som i sin helhet sätts på bottnen, dock ej agnad med mask.

 

____________________________________________________________

Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande och har ingen rättsverkan. (Uppdaterat 2014-03-18)