Vattendrag i Östersjön (söder om lat 60 00 N)

Regler som presenteras på denna sida avser vattendragen som mynnar i Östersjön söder om latituden 60 00 N. I grova drag omfattar det vattendrag söder om Dalälven, nära gränsen mellan Uppsala och Stockholms län, till Kullens fyr i nordvästra Skåne.

(Omskrivna regler från FIFS 2004:37 (pdf))

A. Fredningstider

I Mörrumsån och Emån med bivattendrag är fiske efter lax och öring förbjudet under hela året. Förbudet gäller dock inte fiske med handredskap fr.o.m. den 1 mars t.o.m. den 30 september.

Fiske efter lax och öring är i övrigt förbjudet:

1. fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 28 februari i alla vattendrag på Öland.

2. fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december i andra vattendrag som mynnar i Östersjön söder om latituden 58 00 N.

3. fr.o.m. den 15 september t.o.m. den 31 december i vattendrag som mynnar i Östersjön norr om latituden 58 00 N men söder om latituden 60 00 N.

B. Fiskemetoder

Ålkistor och ållanor i rinnande vatten, i vattendrag som mynnar i Östersjön söder om latituden 58 00 N, där lax och öring förekommer skall fr.o.m den 1 januari t.o.m den 15 juni hållas så öppna att fiskens fria gång inte hindras.

I Mörrumsån söder om bron vid Elleholm är allt fiske förbjudet. Uppströms bron vid Elleholm får fiske med kastspö endast bedrivas av den som har rätt till fiske i skattlagt eller hävdvunnet laxfiske och som inte längre utövar detta fiske. I övrigt får fiske bedrivas endast med följande redskap: (1) Metspö, dock ej agnat med mask, (2) Håv och mjärde för fångst av agn och kräfta, (3) Åltina och (4) Långrev som i sin helhet sätts på bottnen, dock ej agnad med mask.

 

____________________________________________________________

Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande och har ingen rättsverkan. (Uppdaterat 2019-11-08)