Välkommen till Svenska fiskeregler

Här kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

På jakt efter havsöring 

För information om fiskeregler som avser ett avgränsat område gör du en sökning via karta genom att klicka nedan och följa instruktionerna.  

Sök fiskeregler via karta 

Information om fiskeregler av allmän karaktär som gäller stora delar av Sverige finner du under rubriken "Allmänna fiskregler" menyn till vänster. På motsvarande sätt finner du regler i vattendrag under rubriken "Fiskeregler i vattendrag som mynnar i havet".

Kontakta oss om du har några synpunkter eller hittar några felaktigheter på sidan.

Inför årets hummerpremiär 

Den för många efterlängtade hummerpremiären närmar sig med stormsteg och inträffar i år den 24 september kl 07:00 och pågår till och med den 30 november. Förra året infördes ett antal nya regler för fiske efter hummer. Regeländringarna syftar till att minska fiskeridödligheten och på så sätt stärka det svaga hummerbeståndet.
 
 
 

Regeländringarna innebär att:

  • Fiskesäsongens längd förkortas. Tidigare har alla kunnat fiska från premiären och fram till sista april. Från och med i år kommer en fritidsfiskare kunna fiska fram till sista november och en yrkesfiskare ytterligare en månad, fram till sista december.
  • Minimimåttet har tidigare varit 80 millimeter, mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, så kallad carapaxlängd. Nytt carapaxmått blir 90 millimeter. Dessutom kommer det redskapsförbud innan hummerpremiären som finns idag ändras till att vara en fast vecka innan hummerfisket blir tillåtet.
  • En fritidsfiskare som tidigare har kunnat använda upp till 14 hummertinor kan fiska med upp till 6 hummertinor i höst. En yrkesfiskare kommer att kunna fiska med upp till 40 hummertinor, istället för som tidigare 50 tinor.
  • En hummertina ska ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 60 millimeter placerade i den nedre kanten av varje rums ytterväg, jämfört med dagens diameter på minst 54 mm.

För mer information om de nya hummerreglerna, dess syfte och framtagande kan du besöka Havs- och Vattenmyndighetens hemsida via länkarna nedan.

Läs vilka regler som gäller för hummerfisket 2018

Fortsatt minskat uttag av torsk i Östersjön under 2018

De regler om fångstbegränsningar inom torskfisket som EU införde 2017 kommer fortsätta gälla även under 2018 och avser för fritidsfiskets del Östersjön delområde 22-24. Reglerna för fritidsfiske innebär att fem torskar per person och dygn får tas upp. Under lekperioden begränsas antalet torskar ytterligare till maximalt 3 stycken. Syftet med begränsningarna är att skydda de svaga torskbestånden.

Regler avseende fritidsfiske efter torsk i delområdena 22–24:

Regel 1: Vid fritidsfiske får högst fem exemplar av torsk behållas per fiskare och dag i delområdena 22–24.

Regel 2: Genom undantag från punkt 1 får högst tre exemplar av torsk behållas per fiskare och dag i delområdena 22–24 under perioden från och med den 1 februari 2018 till och med den 31 mars 2018.

Regel 3: Punkterna 1 och 2 påverkar inte mer strikta nationella åtgärder.

 torsk_östersjön.jpg

 

 

Ny statistik gällande fritidsfiske i sjöar och vattendrag

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) publicerar nu rykande färsk statistik för fritidsfiske i Sverige. Statistiken bygger på en nationell enkätundersökning som genomförts av Statistiska centralbyrån, SCB, under åren 2013 – 2015 på uppdrag av HaV. Totalt beräknas fångsten gjord vid fritidsfiske uppgå till mellan 15 300 och 18 000 ton/år samtidigt som svenskarna betalade mellan 7,5 och 14,9 miljarder kronor för sitt fritidsfiske per år under perioden 2013-2015.

 

Bildtext: Fritidsfisket lockar allt fler utövare vilket visas i färsk statistik från HaV. Foto: Stefan Gustavsson.

Du hittar mer information om undersökningen på Havs- och Vattenmyndighetens webbplats här!

 

Svenska Fiskeregler – Enkätundersökning 2017, var med och påverka!

Arbetet med att förbättra och utveckla svenska fiskeregler är ett prioriterat område 2017. För att Svenska Fiskeregler ska motsvara era krav på användarvänlighet och prestanda är dina synpunkter avgörande. Svara därför gärna på nedanstående enkät. Fyller du i och skickar in dina svar deltar du i utlottningen av 30 stycken mätdekaler där du kan mäta och försäkra dig själv om att din fångst följer gällande regelverk. Vi vill ha dina svar senast 31 december 2017 för att delta i utlottningen av mätdekaler.

mätdekal 

Klicka på länken nedan så kommer du till enkätundersökningen

Svenska Fiskeregler – Enkätundersökning 2017, var med och påverka!