Välkommen till Svenska fiskeregler

Här kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

På jakt efter havsöring 

För information om fiskeregler som avser ett avgränsat område gör du en sökning via karta genom att klicka nedan och följa instruktionerna.  

Sök fiskeregler via karta 

Information om fiskeregler av allmän karaktär som gäller stora delar av Sverige finner du under rubriken "Allmänna fiskregler" menyn till vänster. På motsvarande sätt finner du regler i vattendrag under rubriken "Fiskeregler i vattendrag som mynnar i havet".

Kontakta oss om du har några synpunkter eller hittar några felaktigheter på sidan.

 

Svenska Fiskeregler – Enkätundersökning 2017, var med och påverka!

Arbetet med att förbättra och utveckla svenska fiskeregler är ett prioriterat område 2017. För att Svenska Fiskeregler ska motsvara era krav på användarvänlighet och prestanda är dina synpunkter avgörande. Svara därför gärna på nedanstående enkät. Fyller du i och skickar in dina svar deltar du i utlottningen av 30 stycken mätdekaler där du kan mäta och försäkra dig själv om att din fångst följer gällande regelverk. Vi vill ha dina svar senast 31 december 2017 för att delta i utlottningen av mätdekaler.

mätdekal 

Klicka på länken nedan så kommer du till enkätundersökningen

Svenska Fiskeregler – Enkätundersökning 2017, var med och påverka!