Nytt fredningsområde i Gävleborgs län för att freda fisk som ska simma upp i Nianån

HaV har beslutat att införa ett nytt fredningsområde, Njutångersfjärden, där allt fiske som utgångspunkt är förbjudet. Dock är fiske med handredskap, där fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt, tillåtet under tiden den 1 maj – den 31 augusti. Ikraftträdandet skedde 15 juli 2022. Här kan du läsa mer: Nu införs nytt fredningsområde i […]

Nya fiskeregler för att skydda biologisk mångfald i Kattegatt

För att skydda biologisk mångfald i marina skyddade områden på utsjöbankar i Kattegatt och för att motverka bifångst av tumlare och sjöfågel, kommer en ny delegerad förordning från kommissionen att träda i kraft den 11 juli 2022. De nya regleringar som berör fritidsfiske framgår av kartan. Här kan du läsa mer: Nya fiskeregleringar för att […]