Allmänna regler om fiske

(Omskrivna regler från Fiskelagen 1993:787) 1. Definitioner om fiskeredskap Det finns många fiskeregler som är kopplade till en viss typ av redskap därför är det viktigt att känna till hur redskapen definieras.   Fast redskap Med fast redskap menas Rörligt redskap Med rörligt redskap avses alla andra fiskeredskap som inte är fast redskap.   Handredskap Med handredskap (typ av rörligt […]