Tillsyn och övervakning

En förutsättning för att fiskeregleringar ska vara effektiva är att de respekteras och uppfattas som rimliga och rättvisa av de som fiskar. Fisketillsyn spelar här en avgörande roll. Fisketillsynen följer upp efterlevnaden men är kanske främst viktig för att informera den fiskande allmänheten om reglerna och varför dom finns. Fisketillsynen är en mycket viktig del av fiskevården.

Havs-och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna, Kustbevakningen och sjöpolisen arbetar, ofta i samverkan, med fisketillsyn utefter kusten, i havet och i de stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren Hjälmaren och Storsjön). Vem som utför den operativa tillsynen ute i fält varierar.

För mer information om fisketillsyn och övervakning där du fiskar kontakta Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten eller Kustbevakningen.

Enskilda vatten

I de enskilda vattnen är det fiskerättsägarna och fiskevårdsområdena som ansvarar och organiserar fisketillsyn. Ofta i samverkan med länsstyrelserna.

Fiskekartan.se visar enskilt vatten i övriga sötvatten och statligt upplåtet vatten i fjällen. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Du måste alltid försäkra dig om var du får fiska i samband med att du köper ditt fiskekort. Du måste också ta reda på vilka fiskeregler som gäller i det område där du tänker fiska.

Fiskekartan.se