Avgränsning vattendrag Bottenviken

Området i vattendragen som mynnar i Bottenviken och som omfattas av regleringar i FIFS 2004:37 avgränsas enligt följande:

(Omskrivna regler från FIFS 2004:37 (pdf))

1. Lögde älv till Lögdasjön,

2. Öre älv till Örträskets utlopp,

3. Hörnån till kvarndammen vid Hörnsjö,

4. Laisälven till Storlaisans utlopp,

5. Vindelälven till utloppet ur Storvindeln,

6. Ume älv till Pengfors kraftstation,

7. Sävarån till Lillsävarträsket,

8. Rickleån till Åselestupet,

9. Bure älv till kraftverket Falmarksforsen,

10. Skellefte älv till Kvistforsdammen vid Mobacken,

11. Kåge älv till Storfallet,

12. Byske älv till Arvidsjaursjöns utlopp,

13. Åby älv till Östra Kikkejaures utlopp,

14. Pite älvs vattensystem med Pite älv till Storforsen, Tvärån (Borgforsälven) till Kallträskets utlopp, Manjärvälven (Vistån) till Manjärvs utlopp, Varjisån till Stor-Varjisträskets utlopp, Lillpiteälven t.o.m. Åträsket,

15. Lule älv till Bodens kraftverksdamm,

16. Råne älvs vattensystem med Råne älv till Råneträskets utlopp, Livasälven till Lombergsfallet,

17. Kalix älvs vattensystem med Kalix älv till Kaalasjärvis utlopp, Kaitum älv till Kaitumjaures utlopp, Tärendö älv, Ängesån till Vettasjärvis utlopp, Lina älv till Kieblejokks inflöde, Tvärån-Lansån-Skrövån till gamla dammen i Purnu by, Arrojoki t.o.m. Koirakoski, Bönälven till Bönträskets utlopp, Risån-Rautibäcken till Fatikdammen,

18. Sangis älv t.o.m. Lappträsket,

19. Torne älvs vattensystem med Alanen Kihlankijoki, Ylinen Kihlankijoki, Parkajoki Merasjoki, Kelojoki, Luongasjoki, Torne älv från sammanflödet med Muonio älv till Torneträsks utlopp, Lainio älv till sammanflödet med Råstoeno-Taavaeno, Taavaeno, samt Råstoeno till Råstolinkka.

____________________________________________________________

Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande och har ingen rättsverkan. (Uppdaterat 2014-03-18)