Vattendrag i Östersjön

Bestämmelser som presenteras på denna sida gäller för vattendrag som mynnar i Östersjön från gränsen mot kustvattenområdet till det första definitiva vandringshindret.

(Omskrivna regler från FIFS 2004:37 (pdf))

Observera!

Utöver dessa bestämmelser förekommer också särskilda bestämmelser för vattendrag som mynnar inom olika delområden av Östersjön. Information om särskilda bestämmelser för vattendrag i respektive delområde finner du under flikarna ”Vattendrag i Bottenviken”, ”Vattendrag i Bottenhavet” och ”Vattendrag i Östersjön (Syd Lat. 60 00)”.

A. Fiskemetoder

Fiske i vattendrag som mynnar i Östersjön med nät bakom anlagt strömhinder, inklusive bropelare m.m, är förbjudet.  

B. Minimimått

För vattendrag som mynnar i Östersjön gäller för nedom angivna arter och områden följande minimimått, räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets.  

  • Lax 50 cm – Gäller för vattendrag som mynnar i Östersjön mellan Kullens fyr till gränsen mot Finland.
  • Öring 50 cm – Gäller för vattendrag som mynnar i Östersjön mellan Kullens fyr och latituden 60 00 N.
  • Öring 35 cm – Gäller för Vindelälven samt vattendrag som mynnar I Östersjön mellan latitude 60 00 N till länsgränsen mellan Västernorrlands och Västerbottens län.
  • Öring 50 cm – Gäller för vattendrag som mynnar i Östersjön från länsgränsen mellan Västernorrlands och Västerbottens län till länsgränsen mellan Västerbottens och Norrbottens län med undantag av Vindelälven och de begränsningar i vissa vattendrag som framgår av 11 § (information under fliken “Vattendrag i Bottenviken”).
  • Öring 30 cm – Gäller i vattendrag som mynnar i Bottenviken i Norrbottens län, med de begränsningar i vissa vattendrag som framgår av 11 § (information under fliken “Vattendrag i Bottenviken”).
  • Harr 30 cm – Gäller för vattendrag som mynnar i Östersjön mellan latituden 60 00 N till länsgränsen mellan Västernorrlands län och Västerbottens län.
  • Harr 35 cm – Gäller för vattendrag som mynnar I Östersjön från länsgränsen mellan Västernorrlands och Västerbottens län till gränsen mot Finland med de begränsningar i visa vattendrag som framgår av 11 § (information under fliken “Vattendrag i Bottenviken”).
  • Gös 40 cm – Gäller för vattendrag som mynnar i Östersjön mellan Kullens fyr och gränsen mot Finland. 

C. Maximimått

  • Lax 65 cm – Gäller i Vindelälven och Ume älv. Lax som överstiger detta mått ska återutsättas.
  • Öring 45 cm – Gäller i vattendrag som mynnar i Bottenviken i Norrbottens län, med de begränsningar i vissa vattendrag som framgår av 11 § (information under fliken “Vattendrag i Bottenviken”).

____________________________________________________________

Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande och har ingen rättsverkan. (Uppdaterat 2019-11-08)