Svensk fiskelagstiftning

Det är fiskelagstiftning som styr vilka regler som gäller för fritidsfisket. Där står det var, när och hur det är tillåtet att fiska.

Fritidsfisket regleras i fiskelagen (1993:787), förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskenäringen (fiskeförordningen) samt i föreskrifter i Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (HVMFS). De senare omfattar i huvudsak havet och de fem stora sjöarna samt i dessa vattenområden mynnande vattendrag upp till första vandringshindret. Vissa bestämmelser om artskydd och förbjudna fiskemetoder gäller dock i hela landet. Dessutom tillkommer speciell reglering av fisket ovanför odlingsgränsen (renbeteslandet).

Fiskelagen (1993:787) på Riksdagens webbplats.

Förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskenäringen på Riksdagens webbplats.

Havs- och vatten­myndighetens författnings­samling (HVMFS).

Mer om svensk lagstiftning

En mer omfattande beskrivning av svensk fiskelagstiftning finns på Havs- och Vattenmyndighetens webbsida. Här är länkar till viktiga avsnitt:

Övergripande fiskerilagstiftning på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Lagstiftning som rör fritidsfisket på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.