Svenska fiskeregler

Här kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön). 

Du kan också söka i karttjänsten efter fiskeregler som gäller i Sverige.

Nyheter

Fiske efter Atlantstör förbjuds

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att ge tillstånd till utsättning av atlantstör i Göta älv för att återintroducera den numera utdöda arten. Havs- och vattenmyndigheten bedömer att återintroduktionen skulle försvåras av att det tillåts ett riktat fiske efter atlantstör

Nya fredningsområden på ostkusten

Från den 1 april 2024 har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att införa 12 nya fredningsområden i Uppsala, Stockholms, Östergötlands och Blekinge län samt att införa förändringar i ett par befintliga fredningsområden.