Svenska fiskeregler

Välkommen!

Här kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön). 

Du kan också söka i karttjänsten efter fiskeregler som gäller i Sverige.

Fiskar som lyfts upp i ett fiskenät.
Provfiske vid Lagnö i Stockholms skärgård. Foto: Erik Karlsson

Nyheter

Utveckling av Svenska fiskeregler i nytt projekt

För att förbättra tillgängligheten till statligt beslutade fiskeregler startade vi projektet ”Svenska fiskeregler 2.0” under våren. Projektet ska leda till ökad användarnytta, samt en säkrare och mer kostnadseffektiv förvaltning av applikationen Svenska fiskeregler.

Ökat skydd för öring i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten förlänger fredningstiden i 25 mynningsområden längs Gotlands kuster med två månader. Samtidigt begränsas fångster av öring då arten är särskilt skyddsvärd.