Länkar

För att göra det lättare för dig att kontakta myndigheter och andra organisationer som reglerar eller tillämpar fiskelagstiftningen finns ett antal länkar publicerade nedan. Här finns även länkar till publicerad fiskelagstiftning.

FIFS 2004:36 (Föreskrifter om fiske i fiske Skagerrak, Kattegatt och Östersjön)

FIFS 2004:37 (Föreskrifter om fiske i sötvattensområdena)

Fiskelagen

Förordning 1994:1716 (Förordning om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen)

Havs- och vattenmyndigheten

Jordbruksverket

Kustbevakningen

Länsstyrelserna

Naturvårdsverket 

Informationsfolder – Svenska Fiskeregler 

____________________________________________________________

Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande och har ingen rättsverkan. (Uppdaterat 2014-03-18)