Fiske i vattendrag

Här får du information om vilka regler som gäller för fiske i vattendrag som mynnar ut till havet och till sötvatten. 

Fiske i vattendrag som mynnar till havet eller till någon av sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland regleras av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (FIFS 2004:37) om fisket i sötvattensområdena. Syftet är främst att reglera fisket efter vandrande arter som lax öring och ål.