Fiske i vattendrag som mynnar till sötvatten

Reglerna gäller från den i föreskrifterna angivna gränsen där vattendraget mynnar upp till det första definitiva vandringshindret i vattendraget.

Grundregeln för vattendragen är att rätten att fiska tillhör ägarna av de fastigheter till vilka fiskerätten är knuten. Du behöver alltid särskilt tillstånd av fiskerättsägaren för att få fiska i vattendragen.

Observera att reglerna i vattendragen som omfattas finns för närvarande inte med i Svenska Fiskereglers kartapplikation vilket innebär att man inte får träff vid sökning. Föreskrifternas regler kan dessutom skärpas av fiskerättsägarna (Fiskevårdsområden) i områden där man upplåter fiske.

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena, Havs- och vattenmyndigheten

Bestämmelser för vattendrag som mynnar till Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland 

Föreskriftens bestämmelser för vattendrag som mynnar till sötvattnen hittar du i 2a kapitlet till (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdet. Där finns också särskilda bestämmelser om minsta tillåtna storlekar för olika arter.

Vattendragens avgränsningar mot sjöarna

Gränserna mellan vattendragen och sjöarna finns angivna för sötvatten i föreskriftens (FIFS 2004:37) i 1 kap. 2 §.

Fredningstider och gemensamma bestämmelser

Fredningstider för vattendragen finner du i föreskriften (FIFS 2004:37) om fiske i sötvatten 2 kapitel 2-3 §§. Övriga gemensamma bestämmelser finns i 2 kapitel 4-16 §§. Bestämmelserna i kapitel 2 gäller för samtliga av sjöarna och de vattendrag som står i förbindelse med dessa sjöar till det första definitiva vandringshindret.

Minsta tillåtna storlek för fångst i vattendrag som mynnar till sötvatten

Minsta tillåtna storlek för fångst finns i 2 kapitel 15 §

Typ av fiskStorlekOmråde/vattendrag
Lax60 cmHela tillämplingsområdet
Öring60 cmVänern med angränsande vattendrag
Öring50 cmVättern och Mälaren med angränsande vattendrag
Öring45 cmStorsjön
Öring35 cmDammån och Kvitsleströmmen
Röding50 cmVättern
Gös45 cmVänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren med angränsande vattendrag
Harr35 cm Vättern med angränsande vattendrag
Flodkräfta10 cmHela tillämpningsområde
Minsta tillåtna storlek för fångst i vattendrag som mynnar till sötvatten.