Fritidsfiske

Här hittar du information om vad du som fritidsfiskare behöver tänka på, hur fritidsfiske regleras och vad som gäller för fiske inom enskilda vattenområden. Ta också del av hur du ska märka och utmärka fiskeredskap samt hur du rapporterar förlorade fiskeredskap. 

Vad är fritidsfiske?

Din rätt till fritt fiske är reglerad i lag. Svensk Fiskelag (SFS 1993:787) anger inget särskilt syfte som definierar fritidsfiske. Fritidsfiske definieras dock ibland som fiske för rekreation och/eller egen konsumtion. Fiske med syfte att sälja fångsten anses då inte vara fritidsfiske.

Fiskelagen ger alla svenska medborgare rätt att fritt fiska på allmänt vatten. Allmänt vatten finns i havet och Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland.

Länk till Fiskelagen

Så regleras fritidsfiske

– Lagstiftning, föreskrifter och EU förordningar
– Återutsättningsskyldighet
– Fredningstider och fredningsområden
– Fångstbegränsningar
– Redskapsbegränsningar
– Särskilda regler för fritt fiske inom enskilt vatten
– Fiskeregleringar för naturskydd
– Fredade arter