Om gränsen för enskilda vattenområden och rätten till fiske