Havs- och vattenmyndighetens logotyp

1/2

2022-06-29

Nya fiskeregler för att skydda biologisk mångfald i Kattegatt

För att skydda biologisk mångfald i marina skyddade områden på utsjöbankar i Kattegatt och för att motverka bifångst av tumlare och sjöfågel, kommer en ny delegerad förordning från kommissionen att träda i kraft den 11 juli 2022. De nya regleringar som berör fritidsfiske framgår av kartan. För närvarande finns inte reglerna sökbara i karttjänsten. Klicka på länken nedan för mer information.

 www.havochvatten.se