Ordlista

Lagtexter i fiskerilagstiftningen kan ibland vara svår att tolka då ovanliga facktermer och andra svårförståeliga ord använd. Av denna anledning finns här nedan en ordlista för svårtolkade ord som finns med i regeltexten. Ordlista med förklaringar. En mer omfattande ”ordbok” finns publicerad på Havs- och vattenmyndighetens webbsida där man kan göra sökningar över ord kopplade […]