Hur du använder kartan på Svenska fiskeregler

Information om hur du söker fiskeregler som avser ett avgränsat område finner du på kartfönstret (söksidan). Genom att klicka på översta fliken med texten ”Sök fiskeregler via karta” kommer du till söksidan där du kan genomföra dina sökningar. På söksidan klickar du på ”Meny”. Då visas olika sökvägar samt information om fiskeregler som gäller inom […]

Ordlista

Lagtexter i fiskerilagstiftningen kan ibland vara svår att tolka då ovanliga facktermer och andra svårförståeliga ord använd. Av denna anledning finns här nedan en ordlista för svårtolkade ord som finns med i regeltexten. Ordlista med förklaringar. En mer omfattande ”ordbok” finns publicerad på Havs- och vattenmyndighetens webbsida där man kan göra sökningar över ord kopplade […]