Avgränsning vattendrag Bottenviken

Området i vattendragen som mynnar i Bottenviken och som omfattas av regleringar i FIFS 2004:37 avgränsas enligt följande: (Omskrivna regler från FIFS 2004:37 (pdf)) 1. Lögde älv till Lögdasjön, 2. Öre älv till Örträskets utlopp, 3. Hörnån till kvarndammen vid Hörnsjö, 4. Laisälven till Storlaisans utlopp, 5. Vindelälven till utloppet ur Storvindeln, 6. Ume älv till Pengfors […]

Gräns sötvatten – kustområde

Tillämpningen av fiskereglerna i vattendragen (reglerade av FIFS 2004:37) avgränsas normalt av gränsen mellan sötvatten och kustområde samt första definitiva vandringshinder. För att lättare kunna lokalisera dessa områden publiceras en lista nedan med ett antal större vattendrag där det finns en definierad gräns mellan kustvatten och sötvatten. För övriga kustmynnade vattendrag gäller att gränsen går […]

Vattendrag i Östersjön

Bestämmelser som presenteras på denna sida gäller för vattendrag som mynnar i Östersjön från gränsen mot kustvattenområdet till det första definitiva vandringshindret. (Omskrivna regler från FIFS 2004:37 (pdf)) Observera! Utöver dessa bestämmelser förekommer också särskilda bestämmelser för vattendrag som mynnar inom olika delområden av Östersjön. Information om särskilda bestämmelser för vattendrag i respektive delområde finner du under […]

Vattendrag i Skagerrak och Kattegatt

Regler som presenteras på denna sida avser vattendragen som mynnar i Skagerack och kattegatt. I stora drag omfattar det vattendrag från gränsen mot Norge ner till Kullens fyr i nordvästra Skåne. (Omskrivna regler från FIFS 2004:37 (pdf)) A. Fredningstider 1. Fiske efter lax och öring i Enningdalsälven (Gränsälv Norge-Sverige) upp till utloppet från Norra Bullaresjön är förbjudet fr.o.m. den […]