Ändrade bestämmelser för fiske i Mälaren

Från den 1 april 2024 har Havs- och vattenmyndigheten har ändrat bestämmelserna för fiske i Mälaren.

Havs- och vattenmyndigheten har

  • ändrat höstfredningstiden för fiske med nät efter siklöja i Mälaren så att det tillåts mellan 9 oktober och 22 november
  • infört ett nytt fredningsområde i Garnsviken med förbud att fiska mellan 1 april och 15 juni.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 april 2024.

Ändrade bestämmelser för fiske i Mälaren, Havs- och vattenmyndigheten

Kartbild över Garnsviken, Mälaren (Sigtuna kommun).
Garnsviken, Mälaren (Sigtuna kommun).