Ändrade regler för lax- öring- och harrfiske

HaV har beslutat om ändrade regler för laxfiske i Östersjön och harrfiske i norra Östersjön. Även Ljungans yttre fredningsområde och i Kalix älvs yttre fredningsområde får nya regler.

HaV har beslutat om ändrade regler för laxfiske i Östersjön och harrfiske i norra Östersjön. Även Ljungans yttre fredningsområde och i Kalix älvs yttre fredningsområde får nya regler. Regleringarna träder i kraft 6 juni 2023.

Tidigare i år utökades tiden då fiske efter lax och öring är tillåtet i flera norrländska älvar. Samtidigt höjdes minimimåttet för öring till 50 cm i kustmynnade vattendrag i Gävleborgs och Västernorrlands län. För Vindelälven blir minimimåttet på öring 50 cm upp till vägbron vid Ekorrsele och uppströms denna 35 cm.

Du kan läsa mer här:

Ändrade regler för lax- och harrfiske – Aktuellt – Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

Ökad fisketid i flera laxälvar – Aktuellt – Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)