1/2 2022-06-29 Nya fiskeregler för att skydda biologisk mångfald i Kattegatt För att skydda biologisk mångfald i marina skyddade områden på utsjöbankar i Kattegatt och för att motverka bifångst av tumlare och sjöfågel, kommer en ny delegerad förordning från kommissionen att träda i kraft den 11 juli 2022. De nya regleringar som berör fritidsfiske framgår […]