Begränsat fritidsfiske efter pigghaj blir återigen tillåtet

Från och med 13 juni blir det tillåtet med ett begränsat fritidsfiske efter pigghaj. Det har varit förbjudet för både yrkes- och fritidsfiskare att fiska pigghaj sedan 2011.

Från och med 13 juni blir det tillåtet med ett begränsat fritidsfiske efter pigghaj. Det har varit förbjudet för både yrkes- och fritidsfiskare att fiska pigghaj sedan 2011. Men från och med i år tilldelas Sverige ånyo en fångstkvot för pigghaj. I år uppgår den till 800 ton.

För fritidsfiskare innebär de nya reglerna att det är tillåtet att behålla en pigghaj som är mindre än 100 cm per dag och fiskare.

Du kan läsa mer här.

Begränsat fritidsfiske efter pigghaj möjligt – Aktuellt – Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)