Fiske efter Atlantstör förbjuds

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att ge tillstånd till utsättning av atlantstör i Göta älv för att återintroducera den numera utdöda arten.

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att återintroduktionen skulle försvåras av att det tillåts ett riktat fiske efter atlantstör och har därför att beslutat arten skyddas i såväl havet som i sötvattensområdena. Detta innebär att riktat fiske blir förbjudet och att eventuella bifångade fiskar genast ska återutsättas.

Fiske efter Atlantstör förbjuds – Havs- och Vattenmyndigheten