Allmänna regler om utmärkning av fiskeredskap

(Omskrivna regler från FIFS 1994:14)

Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet och i de fem stora sjöarna skall märkas ut. Här anges allmänna regler som omfattar ett flertal redskap som är vanliga vid fritidsfiske. Mer information framgår av FIFS 1994:14).

Enlig 14 § Förordning 1994:1716 skall det av märkningen framgå vem som använder redskapet samt om användaren är yrkesfiskare, fritidsfiskare eller om fisket sker med stöd av enskild fiskerätt.

Vid fritidsfiske eller fiske med stöd av enskild rätt skall fiskaren märka sina redskap med namn och adress eller särskilt registreringsnummer som kan tillhandahållas av Länsstyrelsen. Utöver denna märkning skall den som bedriver fritidsfiske märka redskapen med stora bokstaven F och fiskare som fiskar med stöd av enskild fiskerätt med stora bokstäverna ER.

Överseglingsbara bottensatta redskap kortare/längre än 50m

Överseglingsbara bottensatta redskap kortare än 50m och där fisket sker inomskärs (kustvattenområde ut till 300m utanför de baslinjer som avses i lagen 1966:374 om Sveriges sjöterritorium) får utmärkas med enbart fiskekula med minst 15cm diameter eller en cylinder, minst 20cm lång och minst 6cm diameter. Samma typ av redskap vars längd överstiger 50m men understiger 300m (ex. 4 sammansatta nät på 30m) skall ha en fiskekula eller cylinder i vardera änden.

Illustration från Sveriges Sportfiske- o Fiskevårdsförbunds utbildningshandbok för fisketillsynsmän

Illustration över vanligaste typerna av utmärkning och vilken typ av redskap de utmärker.

____________________________________________________________

Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande och har ingen rättsverkan. (Uppdaterat 2014-03-18)