Information om allmänt och enskilt vatten

Begreppen allmänt och enskilt vatten används ofta i olika lagtexter. För att förstå hur man indelar vattenområdet i havet och landets stora insjöar lämnas information om detta under denna rubrik. Informationen om allmänt och enskilt vatten är en omskriven text från Lag (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde.

Lag (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde på Riksdagens webbplats.

Observera!

Vid sökningen av fiskeregler saknas för närvarande digitaliserade skikt för enskilt och allmänt vatten i vissa delar av landet. Lämnad information om regler som träffas av ytan som man sökt över kan därför vara bristfällig. Av denna anledning är det bra att känna till nedanstående definition om allmänt och enskilt vatten.
____________________________________________________________

Definitioner om allmänt och enskilt vatten

Det mesta vattenområdena i havet är så kallat allmänt vatten. Undantaget är vattenområden som tillhör fastigheter längs kusten och öar i havet av minst 100 meters längd. Vattenområden som tillhör fastigheterna kallas enskilt vatten.   Den del av vattenområdet som tillhör fastigheten och därmed utgör enskilt vatten varierar i landet men i huvudsak gäller följande grundregler:  

Strandvattenregeln

Den så kallade ”Strandvattenregeln” vilket innebär att allt vatten är enskilt inom trehundra meter från fastlandet eller från ö av minst etthundra meters längd. Dessutom gäller att allt vatten är enskilt från land ut till närmast belägen djupkurvan som markerar 3 meters djup. Detta innebär att på grunda områden vid land kan enskilt vatten sträcka sig längre ut än 300 meter från land, dock gäller alltid minst 300 meter om vattenområdet är djupare än 3 meter. Observera att inom kustområdet från Gullmarsfjorden till Hakefjorden på västkusten gäller endast regeln om 300 meter oavsett djupförhållandena vid fastigheten.

Enklavregeln

Den så kallade ”Enklavregeln” vilket innebär att allt vatten som har en förbindelse med öppna havet endast över enskilt vatten räknas som enskilt dvs även om avståndet till land överstiger 300 meter. I havsvikar med trånga mynningar och där avståndet understiger 600 meter (300+300m) är alltså allt vatten enskilt annars skulle det bildas så kallade enklaver med allmänt vatten.

Skiss för principen av ”Enklavregeln”
Skiss för principen av ”Enklavregeln” (Modifierad bild av illustration från Sveriges- och Fiskevårdsförbunds utbildningshandbok för fisketillsyningsmän).

Kilometerregeln

Från Listershuvud i Blekinge norrut till gränsen mot Finland gäller även att allt vatten är enskilt om det inte är en öppen förbindelse från fastlandet eller öar (minst 100 m) till havet på minst en kilometer den så kallade ”Kilometerregeln”. Detta innebär exempelvis att havsvikar med en öppning på mindre än en kilometer mellan yttersta uddarna utgör enskilt vatten. Observera att ”kilometersregeln” inte gäller på Öland, Gotland eller andra öar som avskiljs från fastlandet med 1 km öppen förbindelse.  

Det finns undantag från ovanstående regler i bland annat Norrbotten och Kalmar län.

Skiss för principen av ”Kilometersregeln”.
Skiss för principen av ”Kilometersregeln”.

Allmänt vatten i sjöar

Det finns även allmänt vatten i Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Enskilt vatten i dessa sjöar tillhör fastigheten på samma sätt som i havet enligt ovanstående exempel.

____________________________________________________________

Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande och har ingen rättsverkan. (Uppdaterat 2014-03-18)Ett fel har inträffat, försök igen senare.

E-post: svenskafiskeregler@lansstyrelsen.se