Östersjöns delområden

Administrativt är Östersjön indelad i ett antal delområden. Många fiskeregler finns kopplade till dessa ytor. För att kunna se var gränserna går presenteras en kartbild som finns publicerad som Bilaga 1 i FIFS 2004:36.

Östersjöns indelning i delområden

Administrativt är Östersjön indelad i ett antal delområden. Många fiskeregler finns kopplade till dessa ytor. För att snabbt få en överblick var gränserna går presenteras en kartbild som finns publicerad som Bilaga 1 i  FIFS 2004:36 (pdf).

Skärmklipp över Östersjöns delområden.
Östersjöns delområden.

____________________________________________________________

Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande och har ingen rättsverkan. (Uppdaterat 2014-03-18)