Svinesund

Svinesund och Idefjorden ligger på gränsen mellan Sverige och Norge. De två länder har beslutat om gemensamma fiskeregler som är kopplade till olika ytor i sundet. Av denna anledning presenteras en bild där gränserna framgår. Bilden finns publicerad som Bilaga 3 i FIFS 2004:36 (pdf).

Skärmklipp över Svinesund.
Svinesund.

____________________________________________________________

Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande och har ingen rättsverkan. (Uppdaterat 2014-03-1