Utskriftsidor Allmänna fiskeregler

Under fliken ”Allmänna fiskeregler” finner du information om Svenska fiskeregler av mer allmän karaktär. Informationen är uppdelad på olika ämnesområden som redovisas under respektive flik. Här hittar du en mer en mer utskriftsvänlig och samlad information om ”Allmänna fiskeregler” fördelade på tre olika dokument.

Allmänna Fiskeregler

Regler för vattendrag som mynnar i havet

Bilaga till fiskelagen