Nya fiskeregler för att skydda biologisk mångfald i Kattegatt

För att skydda biologisk mångfald i marina skyddade områden på utsjöbankar i Kattegatt och för att motverka bifångst av tumlare och sjöfågel, kommer en ny delegerad förordning från kommissionen att träda i kraft den 11 juli 2022. De nya regleringar som berör fritidsfiske framgår av kartan.

Här kan du läsa mer:

Nya fiskeregleringar för att skydda biologisk mångfald i både den danska och svenska delen av Kattegatt – Aktuellt – Havs- och vattenmyndigheten