Nya fredningsområden på ostkusten

Från den 1 april 2024 har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att införa 12 nya fredningsområden i Uppsala, Stockholms, Östergötlands och Blekinge län samt att införa förändringar i ett par befintliga fredningsområden.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 april 2024.

Nya fredningsområden – nytt om fiskeregler, Havs- och vattenmyndigheten