Nya regler för fiske efter torsk och lax i Östersjön från och med 1 januari 2024

Här är de nya reglerna för fiske efter torsk och lax i Östersjön.

Enligt RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2023/2638, fiskemöjligheter i Östersjön 2024, är:

  1. Fritidsfiske efter torsk är helt förbjudet i Östersjöns delområden 22-26.
  2. Fritidsfiske efter lax är förbjudet i hela Östersjön.
  3. Vid fritidsfiske är det dock tillåtet att fånga och behålla högst en fettfeneklippt lax per fiskare och dag.
  4. Inom kustvattenområdet i delområde 31 är fritidsfiske efter lax tillåtet från 1 maj–31 augusti.
  5. Lax som oavsiktligt fångas ska omedelbart släppas tillbaka till havet.
  6. Efter att den första fettfeneklippta laxens fångats ska fisket efter lax upphöra och är inte längre tillåtet under den dagen. Samtliga exemplar av varje fiskart som behålls ska landas hela.
Kartbild för lax.
Kartbild för torsk.

För mer information: Förbud för fritidsfiske efter torsk i delar av Östersjön – Nytt om fiskeregler, Havs- och vattenmyndigheten